thiền để làm gì

Thiền để làm gì? Những lợi ích của thiền đối với sức khỏe

Bất kỳ người nào cũng có thể thực hiện việc thiền định bởi thiền thực hiện rất đơn giản và không hề tốn kém. Ngoài ra, khi...

khi ngồi thiền nên nghĩ gì

Khi ngồi thiền nên nghĩ gì để đạt được hiệu quả tốt nhất?

Đã từ rất lâu, bộ môn thiền định đã được khoa học chứng minh rằng đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, thể chất và tâm trí....