Rút thăm tiếng anh là gì? Một vài câu nói tiếng anh về rút thăm

2054

Rút thăm tiếng anh là gì? Câu trả lời đơn giản hơn những gì bạn nghĩ. Bạn có thể tham khảo bài viết để biết rõ hơn nhé.

Trong chúng ta ít nhất một lần cũng được chơi trò rút thăm trúng thưởng hoặc rút thăm may mắn, nói chung rút thăm để chọn ra một vấn đề nào đó. Rút thăm là hình thức rút những phiếu kín mà người rút không biết trước nội dung trong đó để người rút được sẽ được chỉ định hưởng một quyền lợi, một câu hỏi mà người đó phải trả lời có đôi khi trong đó là một hình phạt.

Hình thức rút thăm là phụ thuộc vào yếu tố tự nhiên và may mắn của người đó nên nó mang lại sự bất ngờ cho người rút hoặc đem đến sự không hài lòng. Vậy rút thăm tiếng anh là gì? Câu trả lời sẽ có ngay sau đây.

Rút thăm tiếng anh là gì?

Rút thăm tiếng anh là gì?

Rút thăm tiếng anh là drawn.

Một vài câu nói tiếng anh về rút thăm:

Now we’ll draw our lots: Chúng ta sẽ rút thăm.

Let us draw again: Chúng ta hãy rút thăm lại đi.

Lucky draw: Rút thăm may mắn.

The Council of State confirms the outcome of the election and, if necessary, conducts the drawing of lots: Hội đồng Nhà nước xác nhận kết quả của cuộc bầu cử và nếu cần thiết, tiến hành rút thăm.

And the bottom one is you lot — super-creatives plotted in the same way:Và con số ở đáy là cái mà bạn rút thăm chọn — những sự siêu sáng tạo được vẽ theo cùng một cách.

Thông tin tham khảo:

Bình luận